Isı / Sıcaklık Birimleri Dönüşümü

Burada Celcius, Fahrenheit, Santrigrat, Réaumur ve Kelvin ısı birimleri arasında dönüşüm yapabilirsiniz.

Aşağıki metin kutularından herhangi birisine ilgili birim değerini girin. Değer otomatik olarak diğer birimlere dönüştürülecek ve kendi metin kutularında görüntülenecektir.Celcius değeri    :


Fahrenheit değeri :
Rankine değeri :
Reaumur değeri :
Kelvin değeri :


Isı Nedir?

Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle geçen enerjidir.

Sıcaklık Nedir?

Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Sıcaklık bir maddenin ısıl durumunu belirten ve ısı geçişine neden olan etken olarak tanımlanabilir.

Sıcaklık Ölçme Birimleri

Sıcaklık ölçmek için zaman içinde çeşitli birimler geliştirilmiştir. Bunlardan bizim kullandığımız Celcius (santigrat) deniz seviyesinde buzun erime noktası ile suyun kaynama noktası arasındaki sıcaklık farkını 100 parçaya böler. Buzun erime noktası 0, suyun kaynama noktası ise 100 kabul edilir.

Fahrenheit birimine göre, suyun donma sıcaklığı 32, kaynama sıcaklığı ise 212 derece olarak alınmış ve iki nokta arası 180 dereceye bölünmüştür.

Kelvin, birim aralığı Celcius (santigrat) derecesiyle aynı olan, ancak sıfır noktası olarak mutlak sıfırı (–273.15 °C) alan sıcaklık ölçüsü birimidir.

Réaumur ise yine Celcius ile aynı aralığı kullanmış fakat bu aralığı 80 parçaya bölmüştür.

Sıcaklık Ölçü Birimleri Simgeleri

C, Celcius (Santigrat).
F, Fahrenhayt (Fahrenheit).
K, Kelvin.
, Réaumur.

Bilge


Harika bir diye 😹🙋 çok yararlı

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.